dysponowalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stać jak na rys. 6-6. Moc wydzielana w dopasowanej gałęzi włączonego szeregowo odbiornika wynosi P= !7i2Z„ = E 2 + zt (6.1) przyjmując, że wszystkie wyrażenia są unormowane względem charakterystycznej impedancji prowadnicy Z0. Moc dysponowalna generatora, gdy z, = 0, wynosi P„ = E„l2 (6.2)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kraszewski, Andrzej 1967. Mikrofalowe lampy wyładowcze, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.