dysproteinemia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Znanym faktem jest zwiększenie się w surowicy chorych z powodu nowotworów, frakcji globulin alfa 2 i gamma oraz obniżanie się albumin, zwłaszcza w końcowym okresie wyniszczenia nowotworowego. Niewątpliwie istnieje zależność widma białkowego od rodzaju i istoty guza, obecności przerzutów oraz rozpadu mas nowotworowych, aczkolwiek, niekiedy nie stwierdza się dysproteinemii [2, 13]. Zwiększeniu ulega ponadto frakcja glikoprotein [3] i fibrynogenu [4, 8, 11]. Oznaczanie fibrynogenu zajmuje już obecnie ważne miejsce w diagnostyce nowotworów płuc, oskrzeli, wątroby i nerek [4, 8]. Hiperfibrynogenemii towarzyszą obniżony potencjał fibrynolityczny [4, 13] oraz objawy swoistej proteolizy surowicy zdrowej względem fibrynogenu osocza chorych z powodu nowotworu złośliwego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.