dysputowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) co do formy, proletarjacklej co do treści“. Z wyżej omówionego artykułu, który niewątpliwie został zainspirowany przez centralne władze partyjne, wynika, że decydujące czynniki komunistyczne postanowiły przystąpić do otwartej walki z niebezpiecznemi dlań działaczami białoruskimi, którzy otwarcie stają na gruncie czysto narodowym i nawet posunęli się do dysputowania możliwości zmiany orjentacji ze wschodu na zachód. Dla ułatwienia sobie walki z temi elementami władze partyjne podciągają ich pod wspólny mianiownik z prawo-ukłonlstami, z któremi oni właściwie nic wspólnego nie mają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.