dystrybutywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ki sposób porządek świata czyni zadość im obu? 4 Czy też jedna z tych koncepcji okaże się nadrzędną, postulat poszukiwania jej konkretyzacji w nauce uznany zostanie za płodny, za heurystycznie cenny na każdym etapie poznania, druga zaś uznana zostanie tylko jako przybliżone odzwierciedlenie pewnego aspektu prawidłowości świata? Kauzaliizm aktualistyczny wiąże się z propozycją 'osiągnięcia syntezy, w której rolę dominującą odgrywa dystrybutywistyczna koncepcja konieczności; koncepcja na gruncie materializmu dialektycznego dopełniana twierdzeniem o efektywnej niewyczerpailności czynników determinujących indywidualne zjawisko w całej jego niewyczerpalnej konkretności — ii na tym, w istocie rzeczy, ugruntowująca swoje uznanie cenności statystycznego punktu widzenia, ograniczonej poznawczej cenności „holistycznej koncepcji konieczności“. Kauzalizm poitencjalistyczny wiąże się z propozycją takiej syntezy,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo