dystrybutywno-perfektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) go, podkategorię 1, tzn. Ib — podkategorią duratywności (niedokonaność -f przebieg niesfinahzowany — sem duratywny), podkategorię 2a — podkategorią perfektywności (dokonaność + przebieg sfinalizowany; semy: perfektywny prosty lub perfektywności prostej, por. nanucamb, ebimo/tKnymb, perfektywny złożony, por. ebimoAKamb, dystrybutywno-perfektywny, por. noebima.mueamb itd.), podkategorię 2b — podkategorią limitacji (dokonaność -f przebieg niesfinalizowany; semy: determinatywny, por. nonucamb, limitywny, por. donucamb (do eenepa) itp., i in.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bo­­­­­­­­gusławski, Andrzej 1963. Prefiksacja czasownikowa we współczesnym języku rosyjskim, Wrocław : Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.