dystynktor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podstawowych. Chciałby przv tym — podobnie jak Weinreich — zrezygnować z różnicy między cechami semantycznymi a dystynktorami, ponieważ nie istnieją między nimi wyraźne granice, a dystynktory mają także charakter uniwersalny206. Według niego nie ma także cech kompleksowych, zakłada on tylko niekompleksowe cechy bazowe i określone zasady ogólne, według których cechy te się łączą. W odróżnieniu od Katza - Bierwisch...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helbig, Gerhard 1982. Dzieje językoznawstwa nowożytnego, przeł. Cz. Schatte i D. Morciniec, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.