dystynktorium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyróżnia się kanoników rzeczywistych (zwanych też gremialnymi) od honorowych, czyli tytularnych. Tak rzeczywiści jak honorowi kanonicy mają prawo noszenia przepisanego dla danej kapituły stroju i odznak kapitulnych zwanych dystynktorium. W kapitule istnieją a) prałatury, do których należą godności (po łac. dignitates): prepozyta, dziekana, scholastyka i kustosza, oraz b) zwykle kanonie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalewski, Marian 1960. Mały słownik teologiczny, Poznań : Księgarnia św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.