dysymulować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szwab wielomowny rad przodków rachuje, Ochoczy Anglik gładki, niecierpliwy, Okrutny Moskal pyszny i zdradliwy, Rokosz rad czyni zbrojny Szwed i Duńczyk, Gra nieużyty rad Szot i Irlandczyk, Porządek w domu Belga zachowuje, Dowcipnie wszystko Sas dysymuluje, Mężni z rzemięsła żyją Szwajcarowie, Słabi powietrzem mrą często Sardowie, Szybki Ordyniec na rapinę czuje, Niezgodnym Grekom Otoman panuje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kaleta, Roman (wyb.) 1980. Sensacje z dawnych lat, wyd. drugie udoskonalone i poszerz., Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.