dywersyjno-szpiegowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Działalność dywersyjno-szpiegowska nasila się od wiosny 1947 r., przez cały jednak omawiany okres trwa działalność polityczna i propagandowa. Bierze w niej udział cała prasa związana z reakcyjną emigracją, wydawane są specjalne broszury i wydawnictwa, z których część była przesyłana do kraju. Analiza cha...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Góra, Władysław 1986. Polska Ludowa 1944-1984. Zarys dziejów politycznych, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.