dywersyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ne wynagrodzenia“. Następnego dnia wiadomość ta została uzupełniona, jak następuje: „Uzupełniając komunikat, podany onegdaj w „Dzienniku Wileńskim“, możemy podać swym czytelnikom cały szereg drobnych wiadomości o zorganizowaniu przez rząd litewski band dywersyjnych w pobliżu polskiego pasa pogranicznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.