dyzartryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czenia jest nieznaczny. Teoria Lenneberga akcentuje też specyficzny charakter zdolności językowej, a konkretne przykłady dowodzą, że związek między tą zdolnością a zdolnościami ogólnymi (inteligencją) jest bardzo luźny. Autor głosi także tezę, że opanowanie języka nie wymaga czynnego ćwiczenia, przytaczając jako dowód przypadek dziecka dyzartrycznego, które — mimo że było pozbawione możliwości artykułowania jakichkolwiek dźwięków — opanowało biernie język otoczenia w stopniu nie odbiegającym od normy, a po opanowaniu pisma wykazywało pełną kompetencję czynną (Lenneberg, 1962)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.