działdowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stawie odsetka dzieci jest stanowczo za wysoka. Odsetek dzieci niemieckich musi być źle obliczony. Z tego powodu w rubryce cyfr przeciętnych podana jest liczba obliczona według ubytku ewangelików. W powiecie działdowskim natomiast, gdzie zamieszkuje bardzo dużo ewangelików-Polaków i gdzie ubytek ewangelików-Niemców trudniej tibyło stwierdzić, procent dzieci niemieckich i obliczona w ten sposób liczba absolutna Niemców wydaje się bardziej prawdziwą od liczby ustalonej na podstawie ewangelików. Mimo to w rubryce ostatniej podana jest dla powiatu działdowskiego cyfra przeciętna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.