dziennikarz-felietonista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stała współpraca z ówczesną prasą. Pod pseudonimem Litwos pisuje felietony Bez tytułu zamieszczane co dwa tygodnie w „Gazecie Polskiej”; przez rok redaguje „Niwę” zakupioną do spółki z Julianem Ochorowiczem i Mścisławem Godlewskim i zamieszcza w niej recenzje literackie i teatralne; następnie wraca do „Gazety” i pisuje tam co tydzień felietony pt. Chwila obecna. Podobnie więc jak Prus, Bałucki czy Lam staje się dziennikarzem-felietonistą, dostarczycielem nowinek z życia współczesnych miast, a także publicystą kształtującym społeczne poglądy i opinie. Jego artykuły przesycone są ideami „cichej i ofiarnej” pracy organicznej dla dobra ogółu, jego krytyka kieruje się przeciwko uświęconym tradycjom, przywilejom szlacheckim, jego nadzieje związane są z rozwojem gospodarki krajowej i z obywatelskimi zabiegami wszystkich warstw wokół wspólnej sprawy: odrodzenia i oświecenia narodu zgnębionego niewolą. A poza wszystkim Sienkiewicz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ładyka, Alina 1967. Henryk Sienkiewicz 1846-1916. Poradnik bibliograficzny, Warszawa : Biblioteka Narodowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.