ebenisteria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) objęć. Wykaz NPred oznaczających profesje (1478 jednostek) aerofotografia, ż/ aerografia, ż/ agrotechnika, ż/ akwaforta, ż/ akwarela, ż/ akwizycja, ż/ alpinizm, m/ autokracja, ż/ badminton, m/ bajkopisarstwo, n/ balet, m/ beseball, m/ biatlon, m/ bieg, m/ bilard, m/ blagierstwo, m/ centryzm, m/ ceramika, ż/ ceramografia, ż/ ceratoryt, m/ cerografia, ż/ cerometria, ż/ ceroplastyka, ż/ chadecja, ż/ chałupnictwo, n/ charakterologia, ż/ chemiatria, ż/ chemigrafia, ż/ chemizacja, ż/ chemosterylizacja, ż/ chiliazm, m/ chiromancja, ż/ chirurgia, ż/ chłodnictwo, n/ chmielarstwo, n/ cholewkarstwo, n/ chondrologia, ż/ chopinologia, ż/ choreografia, ż/ chorologia, ż/ chowany, m/ chód, m/ chóralistyka, ż/ chromatyka, ż/ chromofotypia, ż/ chromolitografia, ż/ chronografia, ż/ chronologizacja, ż/ chronometria, ż/ chrystianizm, m/ chrześcijaństwo, n/ ciastkarstwo,n/ ciagarstwo,n/ ciągownictwo,n/ ciepłolecznictwo, n/ ciesielstwo, n/ cybernetyka, ż/ cymbałki, lm/ cyrenaizm, m/ cyrk, m/ cytochemia, ż/ cytodiagnostyka, ż/ cytogenetyka, ż/ cytologia, ż/ cytra, ż/ cywilistyka, ż/ cywilizatorstwo, m/ cyzelatorstwo, n/ cyzelunek, m/ czapkarstwo, n/ czapnictwo, n/ czamoksięstwo, n/ czarodziejstwo, n/ czartyzm, m/ czasopiśmiennictwo, n/ czelesta, ż/ czterystumetrówka, ż/ czwórbój, m/ czynel, m/ dadaizm, m/ damaskinaż, m/ darwinizm, m/ defektologia, ż/ defibracja, ż/ deizm, m/ dekadentyzm, m/ dekarstwo, n/ deklamatoryka, ż/ dekoratorstwo, n/ demografia, ż/ demokratyzm, m/ demonizm, m/ demonologia, ż/ dendrologia, ż/ dendrometria, ż/ deontologia, ż/ dermatologia, ż/ dermoplastyka, ż/ determinizm, m/ diabetologia, ż/ diagnostyka, ż/ dialektologia, ż/ dialektyka, ż/ dietetyka, ż/ dogmatyka, ż/ dogmatyzm, m/ dokumentalistyka, ż/ domokrąstwo, n/ donosicielstwo, n/ dorożkarstwo, n/ dostawa, ż/ dowóz, m/ dozorstwo, n/ dramat, m/ dramatopisarstwo,n/ drobiarstwo, n/ drogownictwo, n/ drożdżownictwo, n/ druciarstwo, n/ druidyzm, m/ drukarstwo, n/ drwalnictwo, n/ drzeworyt, m/ drzeworytnictwo, n/ duszpasterstwo, n/ dwubój, m/ dydaktyka, ż/ dyfuzjonizm, m/ dymarstwo,n/ dynamika, ż/ dynamizm, m/ dysk,m/ dyskursywizm,m/ dziennikarstwo, n/ dziesięciobój, m/ dżokejstwo, n/ dżudo, n/ dżygitówka, ż/ ebenisteria, ż/ echometria, ż/ edytorstwo, n/ egiptologia, ż/ egoteizm, m/ egzystencjalizm, m/ eklektyzm, m/ eklezjologia, ż/ ekologia, ż/ ekonometria, ż/ ekonomia, ż/ ekonomika, ż/ ekonomizm, m/ ekscepcjonalizm, m/ ekscerpcja, ż/ ekspansjonizm, m/ eksperymentalizm, m/ eksperymentatorstwo, n/ eksport, m/ ekspresjonizm, m/ ektatyzm, m/ eleatyzm, m/ elektroakustyka, ż/ elektrobiologia, ż/ elektrochemia, ż/ elektrodynamika, ż/ elektroenergetyka, ż/ elektrofizjologia, ż/ elektrokinetyka, ż/ elektromagnetyzm, m/ elektromechanika, ż/ elektromedycyna, ż/ elektrometalurgia, ż/ elektrometria, ż/ elektronika, ż/ elektrostatyka, ż/ elektrotechnika, ż/ elektrotermia, ż/ elektrotermometria, ż/ elitaryzm, m/ emalierstwo, n/ emanatyzm, m/ embriologia, ż/ emergentyzm, m/ 231...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.