ebolowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Eala m 163 East London m 34, 238, 241 Ebolowa m 139 Ebrie j 327 Ed-Damer m 294 Edea (Edća) m 139, 141, 144 Edwarda, Jezioro- 24, 33, 158, 316, 317 Edżclc in 41 Eg ba dp 13, 225 Egipt 7, 8, 15, 16, 17, 19, 23, 41, 42, 43, 44, 46, 32, 57, 102, 148, 171, 278, 287, 289, 293, 294, 333, 334, 335, 337, 340, 341, 343 Egipt Dolny 336, 337, 343, 344 Egipt Górny 336, 337, 344 Ejasi j 297 Ekwatoria a 289, 294 El-Ajun m 41 El-Anina m 314 El-Arajsz m 191, 199 El-Arnjsz a 19> El-Dżadida m 199 El-Dżof m 176 El-Faszer m 293, 294 EI-Fustat m 343 Elgon g 13, 24, 25, 144, 148, 316, 321 El-Hadż Omara dp II, 12 El-Kattara m 334 El-Kebir rz 67 Bl-Kcf a 310 Emi Kussi (Era Kohor) s 23, 25, 88 El-Mansura m 336 El-Merdż m 175, 176 El-Obejd (Al Ubajd) m 54, 293, 294 Elobey w 106, 248 Elraina n 15, 115, 120 BliaabcthviUe m 54, 159, 163, 165 Ennedi wyż 88 Entebbe m 316, 320, 321 Entre Rios m 43 Enugu m 41, 54, 219, 220, 225 Erigawo a 278 Erla m 237 Erytrea 15, 17, 97, 99, 102, 104 Esz-Szaib s 334 Et-Tahrir a 336 Etiopia (Abisynia) 8, 12, 17, 19, 21, 25, 30, 33, 43, 44, 46, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 96. 97, 98, 99, 100,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ratajski, Lech 1963. Afryka, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.