ebrejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jednoby nie za mój 71. Ten, któryć tu oto poda wam, za mój znam, bo nie jednom one cudze odmiany z niego wyrzucił, alem też i swego onego przekładu pociosał. Bom naprzód rzadko własności języka ebrejskiego i greckiego (co i uczoni ebraizmami, a hellenizmami zową) zostawował i nie takem się barzo słów trzymał, acz mi to niektórzy z braciej za złe mają. Jako na wzór, żem w Marku nie przełożył: „Pokażcie się a wierzcie w Ewanielon”, jako nasz Słowianin przełożył. Bom ja napisał prosto: „Wierzcie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Balcerzan, Edward (wyb.) 1977. Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.