ebulioskopia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) larny); 2) obniżenie temp. krzepnięcia rozcieńczonych roztworów jest wprost proporcjonalne do ich stężeń RARÓG molamych; 3) rozcieńczone roztwory o tym samym stężeniu molarnym różnych ciał w danym rozpuszczalniku krzepną (wrą) w tej samej temperaturze, Zob. też ebulioskopia, krioskopia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.