echo-sonda

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A także: jaka jest jego sfera wpływów? uzbrojenie? możliwość represji z jego strony? I tu właśnie przydaje się psychiczny radar. Echo-sonda, przy pomocy której sprawdzamy, jakie są nasze możliwości w obrębie grupy społecznej, szukamy „wolnej drogi”. Wymijanie innych ludzi jako przeszkód lub obojętnych przedmiotów, zdobywanie ich jako podpory i osłony — oto ludzkie stosunki w społeczeństwie masowym, gdzie szanse kontaktów w ciągu dnia są rzędu miliona. Powie ktoś, że zawsze tak było:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówekliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.