echoaparat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sygnały ostrzegawcze w związku z traktowaniem echoaparatu jako cudownego 1 niezawodnego mechanizmu znalazły się w referacie dra K. Głogowskiego o jąkaniu w aspekcie zdezintegrowanej osobowości. Istoty jąkania szukać należy w zaburzeniach osobowości nieprzystosowanej, a nie w zakłóceniach mechanistycznych, stąd nadużywanie echoaparatu może graniczyć z szarlataństwem. Wszelką mechanoterapię należałoby podporządkować psychoterapii, co podchwyciła również dr E. Węgrzynowicz w referacie o metodach psychoterapeutycznych w leczeniu zaburzeń mowy, głównie jąkania i rotacyzmu, sygnalizując jednocześnie, że większość jąkających się dzieci tkwi w środowisku inteligenckim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.