echolalia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z nimi funkcję poetycką. Za ich prymarnością przemawiałaby pierwsza warstwa słownikowa: wykrzykniki zindywidualizowane, nie skonwencjonalizowane jeszcze, znaczna ilość onomatopei, upodobanie do reduplikacji, echolalia, upodobanie do rymu i rytmu, bogata intonacja (zastępująca związki gramatyczne w zdaniu), często (jeśli nie zawsze) najpierw wykrzyknikowo-rożkazująca i pytająca, a nie oznajmująca. Funkcja referencjalna tkwiłaby, obecna, ale nie wydzielona z osobna w wyrazach, jednakże tamte chyba by dominowały z początku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.