edikula

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) belkowaniem. Tego rodzaju element architektoniczny jak edikula ma wymowę gloryfikującą silniejszą niż kolumna pojedyncza, chciałoby się powiedzieć — spotęgowaną „do kwadratu”. Dlatego to większość naszych nagrobków czasów nowożytnych ma zastosowaną formę edikuli jako architektoniczną formę o gloryfikującej wymow-ie. Ten sam zresztą motyw dwóch edikuli, które zawierają posągi tych samych, najważniejszych karmelickich świętych, został zastosowany w fasadzie tegoż samego kościoła Karmelitów na Krakowskim Przedmieściu. A więc obie edikule naszego ołtarza oznaczają nakaz gloryfikacji, czyli kultu obojga świętych, obowiązujący w zakonie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karpowicz, Mariusz 1986. Piękne nieznajome. Warszawskie zabytki XVII i XVIII wieku, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.