efektywnościowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak wskazano w podrozdziale 2.9, ceny przedmiotów spożycia muszą być przede wszystkim rynkowymi cenami równowagi, a relacje między nimi będą odpowiadać relacjom cen efektywnościowych, z wyjątkiem przypadków, gdy ceny kształtowane są na podstawie świadomych decyzji o podłożach w zasadzie pozaekonomicznych. Czy poza takimi przypadkami wystąpią roz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porwit, Krzysztof 1968. Zagadnienia rachunku ekonomicznego w planie centralnym, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.