efektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ności przez kierownicze koła partyjne. U. N. D. O. wychodzi mianowicie z założenia, że wszelkie nadzieje na pomoc czynników postronnych w urzeczywistnieniu narodowo-politycznego programu ukraińskiego należy uważać za nierealne i wobec tego oprzeć się można i trzeba jedynie tylko na własnej sile i pracy ukraińskiego elementu narodowego, zarówno na terytorjach, znajdujących się obecnie w granicach Państwa Polskiego jak i za jego kordonami. Stąd też wszelkie orjentacje „na Wschód” czy też „na Zachód” nie tylko nie przyniosą sprawie ukraińskiej żadnych efektywnych korzyści, ale mogą stać się dla programowych dążeń stronnictwa czynnikiem paraliżującym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.