egalitarystyczno-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) F.N. Babeuf (1760-97) .ateizm, antyklerykalizm; materializm połączony z utopijno-komunistycznymi ideami zniesienia własności prywatnej i nierówności spoi. jako źródeł zła społ.; egalitarystyczno-komunistyczne tendencje społ., wyrażające się w oświeceniowej koncepcji praw naturalnych człowieka i „umowy społecznej” ; połączenie idei komunizmu z koncepcją walki klasowej (Babeuf)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo