egalitarystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Follenów dominowały w niej poglądy republikańskie i egalitarystyczne. 18 X 1817, w czwartą rocznicę bitwy pod —► Lipskiem i trzechsetną rocznicę reformacji, z inicjatywy burszenszaftów Jeny, został zwołany pierwszy ogólnoniem. zjazd delegatów studenckich w Wart...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo