egoistyczno-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) minalnego niż w czasach średniowiecznych” 59. Inny z publicystów nie taił wręcz obawy przed dźwigającym się ze wsi widmem przewrotu społecznego i zaprzepaszczenia narodowości: „Wyznajmy — pisał — i to z boleścią, iż na teraz ludność włościańska w Galicji, przyjęta błędnymi wyobrażeniami, niejako w normalnym rozprzężeniu znajduje się i nie mając żadnej narodowości ani też pojmując potrzeby takowej, jest niestety reprezentantem — nawet nie kosmopolityzmu, ale raczej idei egoistyczno-komunistycznej, dzi-wnej do tego barwy, jako wyłącznie na rzecz i korzyść jednej tylko społecznej warstwy posługiwać mającej.” 6* Przy takim stawianiu sprawy nie dziwi nas, że — zdaniem autora — naczelnikiem gminy zbiorowej nie mógłby, Boże broń,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pigoń, Stanisław 1974. Na drogach kultury ludowej. Rozprawy i studia, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo