ejdetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) został konsekwentnie urzeczywistniony (D 27, przyp. 1). Trzeba było* wyjaśniać: „W tej chwili nie wiemy jeszcze, co to właściwie znaczy,, że jakieś określone dzieło posiada wartość, i to w szczególności wartość literacką” (D 26). Mówił to ontolog wypracowujący ejdetykę dzieła literackiego. W punkcie wyjścia nie należało nawet podawać żadnej definicji dzieła sztuki literackiej, która by w schematyczny sposób wyznaczała granicę między nim a nieartystycznymi tworami piśmiennictwa, zwłaszcza że takiej granicy nie ma. Nie miało to też oznaczać,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałkowska, Anna et al. (oprac.) 1977. Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863-1918). Wybór przykładów, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.