ekonocybernetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niemczinow Wasyl S. (1894—1964) — wybitny uczony radziecki, ekonomista statystyk, specjalista w dziedzinie cybernetyki ekonomicznej (-»-ekonocybernetyka) i ekonometrii, 1940—1948 dyrektor akademii im. Timiriazewa w Moskwie, od 1947 kierownik katedry ekonomii politycznej Akademii Nauk Społecznych przy KCKPZR, od 1949 przewodniczący rady dla badania sił wytwórczych Akademii Nauk ZSRR, 1953 członek Prezydium AN ZSRR. [N.K1.]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kempisty, Maria (red.) 1973. Mały słownik cybernetyczny, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.