ekonomista-fizjokrata

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tu najwyraźniej występuje stanowisko Stroynowskiego nie jako prawnika, lecz jako ekonomisty-fizjokraty, który propaguje w swym dziele doktrynę, wyraźnie służącą już nowej epoce burżuazyjnej. Wolność wymiany i polityka celna oparta na wolności — to najniezbędniejsze przecież warunki rozwoju nowej, gospodarki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kolasa, Jan 1954. Prawo narodów w szkołach polskich wieku Oświecenia, Warszawa : Wyd. Prawnicze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.