eks-łobuz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) daje na książki albo na uczynki miłosierne. W największej tajemnicy wspiera jakąś ubogą rodzinę, której ojciec, czeladnik szewcki, po trzydziestu latach pracy wpadł w nędzę; wychowuje na swój koszt jakiegoś eks-łobuza, który był roznosicielem gazet, a odznacza się niezwykłymi zdolnościami do mechaniki; zapłacił długi i odprowadził do Magdalenek jakąś panienkę, która z pią-J tej klasy wstąpiła na drogę niezależności moralnej i tak dalej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1966. Kroniki. T. 16, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.