eks-ideolog

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Braki surowcowe starano się wyrównać przez rabunkową eksploatację bogatych terenów zdobytych na wschodzie. Niemiecki zarząd cywilny „Ostlandu” (na którego czele stanął zapomniany już prawie eks-ideolog partyjny Alfred Rosenberg z tytułem „ministra Rzeszy dla okupowanych terenów wschodnich”) nastawiony był wyłącznie na to, aby wyciągnąć z tych terenów, co się da: surowce rolnicze i przemysłowe, półfabrykaty i gotowe wyroby — wreszcie siłę roboczą „rekrutowaną” na wzór branki niewolnika. Rosenberg i dwaj podlegli mu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ryszka, Franciszek 1962. Noc i mgła. Niemcy w okresie hitlerowskim, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.