eks-kierowca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 120 LITERATURA POLSKA Jednym z najbardziej udanych debiutów jest mikropowieść Małe punkty Andrzeja Twerdochliba. Autor odwołuje się do motywów autobiograficznych w kreacji postaci bohatera i narratora powieści. Ten bohater, eks-student, eks-kierowca samochodowy i inspektor bazy transportu, opowiada z wdziękiem treść swego życia, a zwłaszcza treść swojej świadomości. Lekki dystans i ironia, jakie się wyczuwa w tej podstępnie prościutkiej narracji, nie podważają społecznego autentyzmu postaci i jej doświadczeń. Gdyby tak społecznie określony człowiek miał pełną świadomość swojej egzystencji, musiałaby to być świadomość taka właśnie, jaką podsuwa autor narratorowi powieści...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.