eks-kolonizator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W spotkaniach, naradach, dyskusjach podkreślano niejednokrotnie, że konieczna jest współpraca między Afrykańczykami z różnych krajów, różnych sfer wpływów (francuska, angielska) celem wzmocnienia jedności afrykańskiej. Obecnie w każdym kraju afrykańskim lepsza jest znajomość kraju eks-kolonizatora niż krajów sąsiednich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.