eks-kombatant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wniosek z tego jasny i niewątpliwy. Ustrój bolszewicki został narodowi rosyjskiemu narzucony przemocą. Przez kogo? Łatwej odpowiedzi nie brakuje. Przez garstkę Żydów, Łotyszów, Chińczyków i Polaków (Feliks Dzierżyński, Mienżyński...). To oni pokonali białych generałów, zepchnęli barona Wrangla do morza, rozstrzelali Kołczaka i uzurpowali sobie władzę nad Bogu ducha winnym narodem. Eks-kombatanci z lat 1918-1920 powinni jednak pamiętać, do kogo strzelali i kto do nich strzelał. Byłem wtedy dzieciakiem, ale widziałem te walki z bliska i dobrze je zapamiętałem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.