eks-komediant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lokaj Kleonta, Coviello (w Boyowskim przekładzie Ergastem zwany) jest przecież „maską”, a ponieważ on to aranżuje ową „ceremonię turecką”, której jarmarczny „dęty” egzotyzm tak silnie akcentujemy, więc niechże ten eks-komediant włosko-francuskiej trupy, ho mógł nim być z pow odzeniem, niechże i w epilogu jeszcze raz swoim gustem się popisze i uraczy pana Jourdain i jego gości mieszanką motywów komedii improwizowanej i obrazków ludowych, przedstawiających życie „zamorskich dzikusów”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schiller, Leon 1983. Droga przez teatr 1924-1939, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.