eks-komenda

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiałem, jak sądzę, wrażenia chorego. XII Wygaszanie pożarów, uprzątanie przejść i dojazdów, przygotowania do pogrzebów zabitych, przegląd stanu rannych, wysłuchiwanie lamentu pogorzelców i osieroco-» nych, a przede wszystkim odprawy kompanii czy plutonów, rozdzielanie zadań oraz to, co najtrudniejsze, bo nowe — instalowanie własnych, polskich, „republikańsko-partyzanckich” władz porządkowych, w miasteczku, „w majestacie Rzeczypospolitej”, pod srebrnym orłem w koronie i sztandarem biało-czerwonym, który powiewał na budynku gminy, na poczcie, na eks-komendzie „SS und 232...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Braun, Andrzej 1982. Rzeczpospolita chwilowa, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.