eks-konfederacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Choć w żadnych relacjach dokumentarnych, dotyczących procesów politycznych, jakie tuż po wojnie — 1945 — animowały środowisko eks-„Falangi” i eks-Konfederacji Narodu, nie znalazłem ani pół zdania o jakichkolwiek kontaktach z dawnymi politycznymi kompanami z Górnego Śląska — to jednak identyczność wyjściowej postawy ideowej, identyczność pewnej szkoły myślenia, przyniosła — nawet we wzajemnej izolacji — identyczne decyzje polityczne. Grał tu zresztą rolę jeszcze jeden...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźniewski, Kazimierz 1977. Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.