eks-kongresówka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (Wszyscy świadkowie pierwszej już nie żyją.) Przyniesiono przed ogłoszeniem akt 5 listopada 1916 r. Manifest gen. gubernatora von Besselera w imieniu 2 cesarzy: niemieckiego i austriackiego, proklamujących w ogólnikowych słowach i nie określonych granicach przywrócenie Królestwa Polskiego. Chodziło im głównie o pobór rekruta z terenu eks-kongresówki. Chciano, by On, jako stojący na czele Kościoła w b. Królestwie Kongresowym poparł ich swoim autorytetem. Kuszono długo, a On odrzekł: „To jest sypanie piaskiem w oczy. To jest nic...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.