eks-królowa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z włoskiej podróży bracia Sanguszkowie wracali wspól!nie z paniami Potockimi, matką i córką. W niespiesznej, a urozmaiconej drodze Roman miał czas lepiej się przyjrzeć i dłużej porozmawiać z Natalią. Chociaż pani Karolinie Murat, eks-królowej neapolitańskiej, nie udało się doprowadzić do formalnych zaręczyn tej pary, mama Potocka traktowała już kawalera jako przeznaczonego córce. I umacniała ją w tym przekonaniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łopalewski, Tadeusz 1976a. Ostatni z pierwszych, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.