eks-księgarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) warzyszący jej samotności grodzieńskiej przez długie lata. Toteż nietrudno było przewidzieć, że nie zawiąże się żywsza wymiana listów między Orzeszkową a natchnioną wieszczką warszawskiego Parnasu, Deotymą. Cóż bowiem mogło łączyć przedstawicielkę „życia obrzędowego” z autorką Chama? Za to w salonach przy ul. Królewskiej rozkwitał eks-księgarz i literat warszawski Ferdynand Hoesick. Pewny swej sławy i wielce o nią przez całe życie zabiegający, Hoesick zostawił swoją autobiografię (w listach i zapiskach pamiętnikarskich) w obszernym czterotomowym dziele, które w znacznym skrócie wydano w Ossolineum. Z mieszanymi uczuciami czyta się tę Hoesickiadę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.