eks-przyjaciel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z Kraju przesłał do Reichenhallu. P. Wawelberg okazał się dla mnie w tym wypadku ogromnie, ogromnie dobrym, prawdziwie ojcowskim czy braterskim. Naturalnie, że stosunki moje z Wiestn[ikiem] Jewropy są na zawsze zamknięte i skończone. Odebrał mi szanjowny] eks-przyjaciel część bardzo słusznego i zupełnie mi należnego zarobku, a przy tym umieszczanie przekładów w najuczciwszym i najpoważniejszym] z pism rosyjsk[ich]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1955. Listy zebrane. T. 2, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.