eks-redaktor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nio nie jadłem obiadu. Pan Hirszberg, docent, autor rozprawy o Joście Decjuszu, pan Kętrzyński, który przed niewielą laty był jeszcze Niemcem z niemieckim nazwiskiem w Prusiech i dopiero, gdy się ze starych akt przekonał, że dziad jego był Polakiem, przezwał się Kętrzyńskim, nauczył po polsku, wyjechał z Prus, bo go Niemcy prześladowali, i został w Galicji kustoszem Biblioteki Ossolińskich. Następnie zaproszony jeszcze był p. Milowicz, eks-redaktor przeróżnych dzienników, a niedawno jeszcze „Ojczyzny”, którą także niósł do grobu. Z całej rozmowy toczącej się po największej części o dokumentach, i to z czasów przedzygmuntowskich, tyle mi zostało w pamięci, że Liske opowiadał, jak Asnyk trudno produkuje swe wiersze, pomimo że taką lekką mają formę. Nad małym wierszykiem pracuje tydzień,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chłędowski, Kazimierz 1957. Pamiętniki. T. 1-2, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.