eks-regent

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dziczył koronę portug. (jako Pedro IV), przekazał ją jednak swojej córce Marii da Gloria ( 1826—53) ; pod naciskiem stronnictw polit, niezadowolonych z jego rządów, zwłaszcza wskutek niepomyślnej wojny z Argentyną (utrata Urugwaju), abdykował na rzecz syna (Pedro II); po powrocie do Portugalii wypędził (1832) uzurpatora (eks-regenta) don Miguela i objął rządy w imieniu Marii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.