ekskapucyn

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Janusz MACIEJEWSKI: Literatura okolicznościowa i użytkowa (Zamiast ivstępu) * Maria WICHOWA: List jako forma urypowiedzi w humanistycznych traktatach pedagogicznych powstałych na gruncie polskim * Krystyna DŁUGOSZ-KURCZABOWA: Biblizmy w języku staropolskim * Katarzyna SAŁKIEWICZ: Gabriel Podoski w opinii okolicznościowej literatury politycznej * Rozmowa księcia prymasa Podoskiego z księdzem Przedwojewskim biskupem ekskapucynem 1769 Anno (opr. Katarzyna Sałkiewicz) * Jacek WÓJCICKI: Poetyckie reakcje na porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego * Stanisław DUBISZ: O „urządzeniu” kuchni Króla JM Stanisława Augusta * Magdalena ŚLUSARSKA: Królewskie kaznodziejstwo okolicznościowe czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego * Agnieszka Dorota KAWKA: Przeżycie, przestrzeń, obraz. Publiczność a okoliczności epoki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Napis - Napis (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.