eksklamacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stych mogły być sobie przeciwstawne. W tej synkretyczności właśnie wyraża się to, że pierwsze zbiory poety są elementem przełomu literackiego, w którym nowe dążenia ujawniają się w powiązaniu ze zjawiskami już zastanymi czy wręcz tradycyjnymi, w którym same nowe dążenia wstępują w związki, jakie w innej sytuacji historycznoliterackiej byłyby niemożliwe. Synkretyczność owa ujawnia się tak w obrazkach rodzajowych, jak w liryce rozmowy i w wierszach eksklamacyjnych, ujawnia się także w tych utworach, które do żadnego z tych trzech kręgów wczesnej poezji Tuwima nie dają się sprowadzić...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Makowiecki, Andrzej Z. 1974a. O literaturze polskiej. Materiały, wyd. drugie zmien., Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.