eksklamatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) traki«”. Miałbym tu co prawda zastrzeżenia co do wyrażenia „ekstrawagancje stylu” w zastosowaniu do futurystycznej poetyki Majakowskiego, ale istotnie, jeśli można mówić o jakimkolwiek związku poezji młodego Broniewskiego z Majakowskim, to sprowadza się on wyłącznie do analogicznych postaw ideowych i do wspólnej obu poetom, zwłaszcza w wierszach o charakterze społecznym — eksklamatywnej tonacji. Dlatego tak trudno określić, gdzie zaczynają się, a gdzie kończą te analogie, bo na pewno można jeszcze o nich mówić i przy takich wierszach jak „O sobie samym” z „Dymów nad miastem”, a nawet jak „Związki zawodowe” z powojennej „Nadziei” — konkretyzować ich jednak nie należy, gdyż byłyby to dociekania dość jałowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pollak, Seweryn 1971. Srebrny wiek i później. Szkice o literaturze rosyjskiej, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.