ekskluzywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z drugiej sitrony, stosunek pomiędzy optimum gatunkowym a realnymi jednostkami bywa pojmowany rozmaicie. W kulturach i światopoglądach ekskluzywistycznych bynajmniej się nie zmierza do nieograniczonego upowszechniania optimum: bądź nie ma zainteresowania jego realizacją poza grupą elitarną, bądź jego niespełnienie poza grupą elitarną uważa się za „naturalne” i nie przynoszące ujmy odnośnym jednostkom, bądź nawet stosunek do jego realizacji poza elitarną grupą jest po prostu wrogi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo