ekskluzywizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Płyną stąd pewne charakterystyczne niedomówienia i zamilczania rzeczy, które powinno :ię wypowiadać głośno i wyraźnie. Mówi np. autor o „bezwzględności ekskluzywizmu* Mickiewicza, kiedy był on przeciwny paktowaniu nietylko z gabinetami, ale i z „ludami*. Stanowisko to określa jako „wobec ducha czasu niewątpliwie reakcyjne* (str. 38). Sąd, na pierwszy rzut oka, ostry, nawet...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kridl, Manfred 1923. Krytyka i krytycy, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.