ekskluzywność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) townem przedyskutowy waniu wszelkich reform i ciągłych przeobrażeń, dojrzałość kulturalna dziedziczna od kilkunastu pokoleń, dumna ekskluzywność bez buty, pozytywna etyka bez pokory, a nad tem wszystkiem wreszcie bezwzględny, nietknięty, nienaruszalny kult wolności i niepodległości indywidualnej w jej przejawach choćby bardzo problematycznych, bardzo awanturniczych, bardzo anty socjalnych, oto te życiodajne i życiotwórcze przymioty, które promieniując z piśmiennictwa anglosaskiego, wywołały w ostatnich latach tak mocny wpływ na literaturę francuską, niemiecką i skandynawską. A te same jasności,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.