ekskluzywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) townej naprawy; tymczasem miasta, zamiast przeprowadzenia reformy, starają się zaradzić złemu przez coraz ciaśniejsze, ekskluzywniejsze stanowisko wobec żywiołów obcych, przez walkę z żydami i t. d., szukając powodów upadku w okolicznościach ubocznych, lub też w stosunkach, które już same były wynikiem tych głębszych przyczyn upadku. Handel przeszedł...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kutrzeba, Stanisław 1912. Historya ustroju Polski w zarysie. T. 1, wyd. 3, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.